Nuorisolääketieteen intensiivikurssi

Aika: 26.8.-27.10.2018
Paikka: 26.-29.8.2018 Vihti, 26.-27.10.2018 Helsinki

Suomen Nuorisolääkärit ry järjestää syksyllä 2018 ensimmäisen NUOLI-kurssin - interaktiivisen intensiivikurssin lääkäreille, jotka haluavat syventää osaamistaan nuoruusikäisistä ja heidän hoitamisesta. Kurssilla sovelletaan monipuolisesti erilaisia osallistavia menetelmiä ja painotetaan osaamisalueita, jotka lääkärin peruskoulutuksessa jäävät vähemmälle huomiolle. Mallia on otettu Sveitsissä ja Ruotsissa järjestettävistä nuorisolääketieteen kursseista. Kurssi toteutetaan kaksiosaisena: ensimmäinen osa on internaattijakso leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdin Ojakkalassa 26.-29.8.2018 (sunnuntai - keskiviikko). Toinen osa pidetään Helsingissä 26.-27.10.2018 (perjantai - lauantai). Jaksojen välissä kurssilaisten tulee valmistaa lyhyt esitys, joka esitetään jälkimmäisellä kurssijaksolla.

Kurssille otetaan 20 osallistujaa vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Tavoitteena on, että osallistujat edustavat monipuolisesti erilaisia työpaikkoja ja kokemusmaailmoja. Hakemuksessa kannattaa perustella, miksi juuri sinä toivot kurssille. Sitouduthan osallistumaan kurssin molemmille jaksoille!

Tavoitteena on, että kurssin päätteeksi opiskelija:

 • tuntee yleiset suuntaviivat nuoren bio-psyko-sosiaalisesta kehityksestä ja pystyy soveltamaan tietojaan kliiniseen käyttöön
 • tuntee käsitteet Youth Friendly Services: mitä nuori potilas odottaa, pelkää ja toivoo
 • tuntee salassapitosäädökset, oikeudet ja vastuut
 • osaa haastatella nuorta
 • tuntee ainakin perusasiat nuorten mielenterveydestä, riskikäyttäytymisestä ja päihteiden käytöstä
 • ymmärtää, mitä erityispiirteitä nuoruus tuo kroonisen sairauden hoitoon
 • ymmärtää maahanmuuttajanuoren erityisongelmia ja osaa toimia heidän kanssaan
 • kykenee keskustelemaan seksuaaliterveydestä nuoren kanssa
 • on halukas vaikuttamaan ja on harjoitellut vaikuttamispuhetta päättäjille
 • on harjoitellut luennon pitämistä nuorille ja/tai nuorten vanhemmille
 • kykenee käyttämään hyväkseen epidemiologista dataa

Kurssi anotaan teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi (40 tuntia) yleislääketieteeseen, lastentaudeille, lastenneurologialle, nuorisopsykiatrialle, psykiatrialle, gynekologialle ja nuorisolääketieteen erityispätevyyteen.

Kurssin hinta on Suomen Nuorisolääkärit ry:n jäsenille 848 euroa ja ei-jäsenille 1000 euroa. Hinta kattaa muun paitsi majoituksen Helsingissä jälkimmäisellä kurssijaksolla.

Sähköinen vapaamuotoinen hakemus lähetetään maanantaihin 30.4.2018 mennessä Elina Hermansonille, elina.hermanson@fimnet.fi. Häneltä saa tarvittaessa myös lisätietoja. Kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan kesäkuun alkuun mennessä.