Valtakunnalliset lasten lääkehoidon päivät, Helsinki

Aika: 20.-21.9.2018
Paikka: Scandic Hotel Park, Helsinki

III valtakunnalliset lasten lääkehoidon päivät 20.-21.9.2018, Helsinki

Koulutus on kohdennettu lasten lääkehoidon parissa työskenteleville ammattilaisille

  • Erikoisairaanhoidon lastenlääkäreille ja lapsia hoitaville lääkäreille
  • Avoterveydenhuollon lääkäreille
  • Sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille
  • Tutkimuseettiseen ja tieteelliseen arviointiin osallistuville asiantuntijoille 
  • Lääke- ja tutkimuspuolen viranomaisille
  • Lääkealan yritysten henkilökunnalle
  • Farmasian alan ammattilaisille

Koulutuksessa perehdytään lasten lääkehoitoa ja rokotuksia koskevaan uusimpaan tietoon ja ajankohtaisiin kysymyksiin.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen