2nd Annual Meeting of Finnish Primary Immunodeficiency Physicians 2022, Helsinki

19.-20.5.2022

Primaarien immuunivajavuuksien alajaoston kokous on siirretty pidettäväksi toukokuussa.

OhjelmaKutsu ja ilmoittautuminen
Muut koulutukset