Poikkeuskäytäntöjä SLY:n koulutusapurahojen myöntämisessä vuonna 2021

20.1.2021

Edeltävät apurahat eivät vaikuta koulutusapurahojen myöntämiseen vuonna 2021, eivätkä vuonna 2021 myönnetyt koulutusapurahat vaikuta tulevien koulutus-/tai matka-apurahojen myöntämiseen.

kaikki tiedotteet