Hallitus

Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta (myös lausuntovastaava), sihteeristä, varainhoitajasta, isännästä, tiedotuspäälliköstä, koulutuspäälliköstä, apurahavastaavasta, professorikunnan edustajasta, jäsenasiavastaavasta, keskussairaaloiden edustajasta (myös lausuntovastaava) ja dokumentti-/some-vastaavasta. Yksi hallituksen jäsenistä on muun vastuunsa lisäksi keskussairaaloiden edustaja ja yksi avopediatrian edustaja. Muut hallituksen jäsenet edustavat eri yliopistosairaalapaikkakuntia. Hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja pitää lisäksi yhden etäkokouksen.

Puheenjohtaja

Per Ashorn

 • Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
 • Arvo-rakennus, D519, 33014 Tampereen yliopisto
 • s-posti: per.ashorn@tuni.fi

Varapuheenjohtaja, lausuntovastaava

Sari Kurikka

 • Tampereen kaupunki, Avopalvelut, Lasten ja nuorten palvelut
 • Lasten ja nuorten poliklinikka, Tipotie 4, 33230 Tampere
 • puh. 040 800 4702
 • s-posti: sari.kurikka@tampere.fi

Sihteeri

Péter Csonka

 • Terveystalo, Tampere
 • Rautatienkatu 27, 33100 Tampere
 • s-posti: peter@allergologi.fi

Varainhoitaja

Krista Björkman

 • OYS, Lasten ja nuorten klinikka
 • PL 23, 90029 OYS
 • puh.
 • s-posti: bjorkman.krista@gmail.com

Emäntä

Lotta Immeli

 • HUS, Uusi lastensairaala
 • PL 347, 00029 HUS
 • s-posti: lotta.immeli@hus.fi

Tiedotuspäällikkö

Marika Paalanne

 • OYS, Lasten ja nuorten klinikka
 • PL 23, 90029 OYS
 • puh. 08 315 8429
 • s-posti: marika.paalanne@gmail.com

Koulutuspäällikkö

Kati Räsänen

 • KYS, Lasten ja nuorten klinikka
 • PL 100, 70029 Kuopio
 • puh. 044 717 9364
 • s-posti: kati.rasanen@kuh.fi

Apurahavastaava

Panu Kiviranta

 • KYS, Lasten ja nuorten klinikka
 • PL 100, 70029 Kuopio
 • puh. 044 717 5574
 • s-posti: panu.kiviranta@kuh.fi

Professorikunnan edustaja

Kaija-Leena Kolho

 • HUS, Uusi lastensairaala
 • PL 347, 00029 HUS
 • s-posti: kaija-leena.kolho@hus.fi

Jäsenasiavastaava

Katja Ovaskainen

 • TAYS, Lastentaudit
 • PL 2000, 33521 Tampere
 • s-posti: katja.ovaskainen@gmail.com

Keskussairaaloiden edustaja, lausuntovastaava

Tiina Reijonen

 • Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky
 • Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
 • puh. 050 405 2843
 • s-posti: tiina.reijonen@siunsote.fi

Dokumentti- ja some-vastaava

Olli Turta

 • TYKS, Lasten ja nuorten klinikka
 • Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, Turku
 • puh. 02 313 3698
 • s-posti: olli.turta@tyks.fi