Hallitus

Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta (myös apurahavastaava), sihteeristä, varainhoitajasta, isännästä, tiedotuspäälliköstä, koulutuspäälliköstä, lausuntovastaavista (kaksi henkilöä), professorikunnan edustajasta, jäsenasiavastaavasta ja dokumenttivastaavasta. Yksi hallituksen jäsenistä on muun vastuunsa lisäksi keskussairaaloiden edustaja ja yksi avopediatrian edustaja. Muut hallituksen jäsenet edustavat eri yliopistosairaalapaikkakuntia. Hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja pitää lisäksi yhden etäkokouksen.

Puheenjohtaja

Raimo Voutilainen

 • KYS, Lasten ja nuorten klinikka
 • PL 100, 70029 Kuopio
 • puh. 044 717 2391
 • s-posti: raimo.voutilainen[at]kuh.fi

Varapuheenjohtaja, apurahavastaava

Sami Remes

 • KYS, Lasten ja nuorten klinikka
 • PL 100, 70029 Kuopio
 • puh. 044 717 2524
 • s-posti: sami.remes[at]kuh.fi

Sihteeri

Panu Kiviranta

 • KYS, Lasten ja nuorten klinikka
 • PL 100, 70029 Kuopio
 • puh. 044 717 5574
 • s-posti: panu.kiviranta[at]kuh.fi

Varainhoitaja

Antti Kyrönlahti

 • HUS, Lasten ja nuorten sairaala
 • PL 281, 00029 HUS
 • puh. 041 467 9229
 • s-posti: antti.kyronlahti[at]hus.fi

Isäntä

Teemu Vepsäläinen

 • HUS, Lasten ja nuorten sairaala
 • PL 281, 00029 HUS
 • puh. 050 428 4957
 • s-posti: teemu.vepsalainen[at]hus.fi

Tiedotuspäällikkö

Minna Honkila

 • OYS, Lasten ja nuorten klinikka
 • PL 23, 90029 OYS
 • puh. 08 315 5863
 • s-posti: minna.honkila[at]gmail.com

Koulutuspäällikkö

Merja Kallio

 • OYS, Lasten ja nuorten klinikka
 • PL 23, 90029 OYS
 • puh. 08 315 2215
 • s-posti: merja.kallio[at]ppshp.fi

Lausuntovastaava

Sari Kurikka

 • Tampereen kaupunki, Avopalvelut, Lasten ja nuorten palvelut
 • Lasten ja nuorten poliklinikka, Tipotie 4, 33230 Tampere
 • puh. 040 800 4702
 • s-posti: sarijaana.kurikka[at]tampere.fi

Professorikunnan edustaja

Mikael Knip

 • HUS, Lasten ja nuorten sairaala
 • PL 281, 00029 HUS
 • s-posti: mikael.knip[at]hus.fi

Jäsenasiavastaava

Katja Ovaskainen

 • TAYS, Lastenklinikka
 • PL 2000, 33521 Tampere
 • puh. 03 311 611 (vaihde)
 • s-posti: katja.ovaskainen@gmail.com

Keskussairaaloiden edustaja, lausuntovastaava

Tiina Reijonen

 • Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky
 • Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
 • puh. 050 405 2843
 • s-posti: tiina.reijonen[at]siunsote.fi

Dokumenttivastaava

Heikki Lukkarinen

 • TYKS, Lasten ja nuorten klinikka
 • Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, Turku
 • puh. 040 046 7284
 • s-posti: heikki.lukkarinen[at]utu.fi