Hallitus

Puheenjohtaja

Per Ashorn

 • Tampereen yliopisto, Lasten tereyden tutkimuskeskus
  PL 100,33014 Tampereen yliopisto
 • puh. 040 728 0354
 • s-posti: per.ashorn[at]tuni.fi

Varapuheenjohtaja, lausuntovastaava

Sari Kurikka

 • Tampereen kaupunki, Avopalvelut, Lasten ja nuorten palvelut
  Lasten ja nuorten poliklinikka, Tipotie 4, 33230 Tampere
 • puh. 040 800 4702
 • s-posti: sarijaana.kurikka[at]tampere.fi

Sihteeri

Péter Csonka

 • Terveystalo Tampere, Rautatienkatu 27, 33100 Tampere
 • puh. 050 366 1103
 • s-posti: peter.csonka[at]terveystalo.com

Varainhoitaja

Antti Kyrönlahti

 • HUS, Lasten ja nuorten sairaala
  PL 281, 00029 HUS
 • puh. 041 467 9229
 • s-posti: antti.kyronlahti[at]hus.fi

Isäntä

Teemu Vepsäläinen

 • HUS, Lasten ja nuorten sairaala
  PL 281, 00029 HUS
 • puh. 050 428 4957
 • s-posti: teemu.vepsalainen[at]hus.fi

Tiedotuspäällikkö

Minna Honkila

 • OYS, Lasten ja nuorten klinikka
  PL 23, 90029 OYS
 • puh. 08 315 5863
 • s-posti: minna.honkila[at]gmail.com

Koulutuspäällikkö

Merja Kallio

 • OYS, Lasten ja nuorten klinikka
  PL 23, 90029 OYS
 • puh. 08 315 2215
 • s-posti: merja.kallio[at]ppshp.fi

 

Olli Turta

 • TYKS, Lasten ja nuorten klinikka
  Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, Turku
 • s-posti: olli.turta[at]utu.fi

Professorikunnan edustaja

Mikael Knip

 • HUS, Lasten ja nuorten sairaala
  PL 281, 00029 HUS
 • s-posti: mikael.knip[at]hus.fi

Jäsenasiavastaava

Katja Ovaskainen

 • TAYS, Lastenklinikka
  PL 2000, 33521 Tampere
 • puh. 03 311 611 (vaihde)
 • s-posti: katja.ovaskainen@gmail.com

Keskussairaaloiden edustaja, lausuntovastaava

Tiina Reijonen

 • Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky
  Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
 • puh. 050 405 2843
 • s-posti: tiina.reijonen[at]siunsote.fi

Apurahavastaava
Panu Kiviranta

 • KYS, Lasten ja nuorten klinikka
  PL 100, 70029 Kuopio
 • puh. 044 717 5574
 • s-posti: panu.kiviranta[at]kuh.fi

Osoite: 

Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry
PL 207, 00121 Helsinki

 

Laskut:

Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry
PL 96867, 00021 Laskutus