Lausunto: Terveydenhuoltopalvelut tarjottava tasavertaisesti myös turvapaikanhakijalapsille

27.9.2016

Vuonna 2015 Suomeen saapui 32 456 turvapaikanhakijaa. Heistä 7 534 eli lähes joka neljäs oli alle 18-vuotias. Tämän vuoden aikana maahan tulleista turvapaikanhakijoista on lasten osuus vastaava. Määrä on huomattavasti suurempi kuin julkisesta keskustelusta voisi ymmärtää. Alaikäiset turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja terveydenhuollon palveluihin samoin perustein kuin kantaväestö (vastaanottolaki 26 § 2). Tämä tarkoittaa lasten oikeutta päästä mm. lastenneuvolaan, kouluterveydenhuoltoon sekä suun terveydenhuoltoon. Etenkin ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on tärkeä turvapaikanhakijalapsille ja heidän vanhemmilleen. Lisäksi neuvolan ja kouluterveydenhuollon toteuttama lapsen hyvinvoinnin kokonaisarviointi on kriittisen tärkeää, sillä turvapaikanhakijalasten joukossa mm. psyykkinen oireilu on tavallista.

Lue koko tiedote