Yhdistys

Hallitus

Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta (myös lausuntovastaava), sihteeristä, varainhoitajasta, isännästä, tiedotuspäälliköstä, koulutuspäälliköstä, apurahavastaavasta, professorikunnan edustajasta, jäsenasiavastaavasta, keskussairaaloiden edustajasta (myös lausuntovastaava) ja dokumentti-/some-vastaavasta. Yksi hallituksen jäsenistä on muun vastuunsa lisäksi keskussairaaloiden edustaja ja yksi avopediatrian edustaja. Muut hallituksen jäsenet edustavat eri yliopistosairaalapaikkakuntia.

Hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja pitää lisäksi yhden etäkokouksen.

Puheenjohtaja

Tuomas Jartti

Varapuheenjohtaja, lausuntovastaava, avopediatria

Sari Kurikka

Sihteeri

Ulla Koskela

Varainhoitaja

Krista Björkman

Isäntä

Lotta Immeli

Tiedotuspäällikkö

Marika Paalanne

Koulutuspäällikkö

Kati Räsänen

Apurahavastaava

Emmi Danner

Professorikunnan edustaja

Kaija-Leena Kolho

Jäsenasiavastaava

Katja Ovaskainen

Keskussairaaloiden edustaja, lausuntovastaava

Liisa Kalliokoski

Dokumentti- ja somevastaava

Anna Pärtty