Yhdistys

Hallitus

Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta (myös lausuntovastaava), sihteeristä, varainhoitajasta, isännästä, tiedotuspäälliköstä, koulutuspäälliköstä, apurahavastaavasta, professorikunnan edustajasta, jäsenasiavastaavasta, keskussairaaloiden edustajasta (myös lausuntovastaava) ja dokumentti-/some-vastaavasta. Yksi hallituksen jäsenistä on muun vastuunsa lisäksi keskussairaaloiden edustaja ja yksi avopediatrian edustaja. Muut hallituksen jäsenet edustavat eri yliopistosairaalapaikkakuntia.

Hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja pitää lisäksi yhden etäkokouksen.

Puheenjohtaja

Per Ashorn

Varapuheenjohtaja, lausuntovastaava

Sari Kurikka

Sihteeri

Péter Csonka

Varainhoitaja

Krista Björkman

Isäntä

Lotta Immeli

Tiedotuspäällikkö

Marika Paalanne

Koulutuspäällikkö

Kati Räsänen

Apurahavastaava

Panu Kiviranta

Professorikunnan edustaja

Kaija-Leena Kolho

Jäsenasiavastaava

Katja Ovaskainen

Keskussairaaloiden edustaja, lausuntovastaava

Tiina Reijonen

Dokumentti- ja somevastaava

Olli Turta