Yhdistys

Hallitus

Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta (myös lausuntovastaava), sihteeristä, varainhoitajasta, isännästä, tiedotuspäälliköstä, koulutuspäälliköstä, apurahavastaavasta, professorikunnan edustajasta, jäsenasiavastaavasta, keskussairaaloiden edustajasta (myös lausuntovastaava) ja dokumentti-/some-vastaavasta. Yksi hallituksen jäsenistä on muun vastuunsa lisäksi keskussairaaloiden edustaja ja yksi avopediatrian edustaja. Muut hallituksen jäsenet edustavat eri yliopistosairaalapaikkakuntia.

Hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja pitää lisäksi yhden etäkokouksen.

Puheenjohtaja

Tuomas Jartti

Varapuheenjohtaja, lausuntovastaava, avopediatria

Sari Kurikka

Sihteeri

Ulla Koskela

Varainhoitaja

Krista Taivassalo

Isäntä

Lotta Immeli

Tiedotuspäällikkö

Ville Lindholm

Koulutuspäällikkö

Hanne-Kaisa Kaski

Apurahavastaava

Emmi Danner

Professorikunnan edustaja

Kalle Kurppa

Jäsenasiavastaava

Riina Pironetti

Keskussairaaloiden edustaja, lausuntovastaava

Liisa Kalliokoski

Dokumentti- ja somevastaava

Anna Pärtty