Tiedote yhteistyöstä lääketeollisuuden kanssa

30.5.2016

Suomen Lastenlääkäriyhdistys (SLY) järjestää vuosittain lastenlääkäreille ja lapsia hoitaville lääkäreille tarkoitettuja koulutustapahtumia. Niiden sisältö suunnitellaan SLY:n hallituksen ja koulutusvaliokunnan tai järjestämisvuorossa olevan paikkakunnan lastenlääkäreistä koostuvan järjestelytoimikunnan toimesta.

Lääkäreiden on sekä lain että lääkärietiikan mukaan huolehdittava ammattitaitonsa ylläpidosta ja kehittämisestä. SLY:n järjestämät koulutukset tarjoavat monipuolisen mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen. Tapahtuman ohjelmat suunnitellaan niin, että paikallisen yliopiston lääkärikoulutuksesta vastaava tiedekunta/yksikkö voi hyväksyä ne erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi.

SLY:n koulutustapahtumat eivät tavoittele voittoa toiminnassaan, vaan tapahtumien tuotot käytetään koulutuksen järjestämiseen. Tapahtumien tuotot muodostuvat osallistumismaksuista sekä näytteilleasettajien osallistumismaksuista ja mainoksista.

Tapahtumien kulut koostuvat luennoitsijoiden palkkioista, matka- ja majoituskustannuksista, tilakuluista ja järjestämisen muista kustannuksista.

Tapahtumiin liittyvissä lääketieteellisissä näyttelyissä yritykset, yhdistykset ja julkisen sektorin toimijat esittelevät uusinta lääketieteellistä tietoa hoidosta, diagnostiikasta ja terveydenhuollon eri sektoreilta.

Järjestämällä tapahtumien yhteydessä näyttelyn voimme tarjota lääkäreille ja heidän koulutuksestaan vastaaville työnantajille osallistumisen myös merkittävästi edullisemmin.