ePALS - lasten hätätilanne- ja elvytyskoulutus, Kuopio

Aika: 4.-5.11.2019
Paikka: Kuopio

ePALS (European Pediatric Advanced Life Support) on kaksipäiväinen pääasiassa pienryhmäsimulaatioina tapahtuva koulutus, joka tarjoaa systemaattisen lähestymistavan eri ikäisten lasten hätätilanteissa toimimiselle. Simulaatiokurssi kannustaa tehokkaaseen tiimityöskentelyyn. Kurssi sopii lasten terveydenhuollon akuuttiyksiköissä (esim. osastot, päivystys, leikkaussali, teho-hoito, ensihoito) työskenteleville lääkäreille ja hoitajille.

Kurssiin kuuluu ennakko-opiskelumateriaali (oppimisportaalissa), lähtötasotentti, lopputentti ja -simuaatiotesti. Kurssien hyväksyttävästä suorittamisesta osallistuja saa todistuksen, joka on voimassa viisi vuotta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://www.ema.fi/palvelut/koulutus/kansainvaliset-koulutusohjelmat/ilmoittautuminen-epals.html