Lastenlääkäriuutiset

1 / 2022

Uuden puheenjohtajan terveiset

Hyvät SLY:n jäsenet,

Toivottavasti olette pysyneet terveinä koronapandemian keskellä, ja paluu normaaliin koittaisi jo keväällä. Avaan tässä uutena puheenjohtajana mitä olemme suunnitelleet tuleville vuosille, ja samalla esittäydyn itsekin.

SLY on yli 90 vuoden ikään ehtinyt maineikas ja arvokkaita perinteitä vaaliva yleishyödyllinen yhdistys. Sääntöjen mukaan sen tarkoitus on toimia lastenlääkäreiden yhdyssiteenä, edistää lastenlääketieteen, lastenhoidon ja -huollon sekä lastentautien tutkimustyön kehittymistä Suomessa. Käytännössä painopisteiksi ovat vuosien saatossa muodostuneet laaja-alainen koulutustoiminta, lastenlääkäreiden hyvinvoinnin ja sosiaalisten kontaktien vahvistaminen, ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Matka-apurahoja lukuun ottamatta, tutkimustyön tukeminen on jätetty muille tahoille.

Sosiaalisen median kehittymisen ja koronapandemian vauhdittaman digiloikan myötä toimintaympäristömme on voimakkaasti muuttunut. Pohdimme viime kesän strategiapäivillä, mihin suuntaan SLY:tä pitäisi kehittää lähivuosina. Perinteinen toiminta jatkuu, mutta kolme keskeistä teemaa nousi esiin ja lähdemme niitä kehittämään: 1) tiedon jakamisen tehostaminen, 2) jäsenistön välisen keskustelun aktivoiminen ja 3) laajan yhteiskunnallisen ja nuoriin kohdistuvan vaikuttamisen lisääminen.

1) Kolme vuotuista valtakunnallista koulutustilaisuutta jatkuvat hybridikokouksina. Niiden lisäksi pilotoimme valikoitujen yliopistosairaaloiden viikkomeeting-luentojen jakamista SLY:n jäsensivujen kautta. Niiden tulisi tavoittaa jokainen pediatri Suomessa.

2) Pyrimme aloittamaan SLY:n jäsenistölle suunnattu tietoisku-/haastattelusarjan ajankohtaisista aiheista, joka on kulkenut työnimellä Late night with SLY. Tällä pyritään aktivoimaan jäsenistöä keskustelemaan, ottamaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, jakamaan kokemusperäistä tietoa ja tuomaan havaittuja ongelmia esille.

3) Nämä molemmat ovat samalla osa kotisivujen uudistusta, jonne pyritään lisäksi keräämään tietoja keskeisistä koulutuksista, pyydetyistä lausunnoista, joihin jäsenet voivat myös ottaa kantaa, annetuista lausunnoista sekä uusista merkittävistä tutkimushankkeista.

4) Viestintää tehostetaan jäsenille suunnatuilla sähköpostiviesteillä, joiden kautta pääsee vaivattomammin suoraan yhdellä klikkauksella/täppäyksellä tiedotteisiin ja uutisiin.

5) Lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi SLY pyrkii ottamaan aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin lasten terveyteen ja oikeuksiin liittyviin asioihin internetissä ja lehtien palstoilla. Olkaa esille nostettavista aiheista yhteydessä SLY:n hallitukseen!

6) Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa halutaan myös pilotoida nuorille suunnattua tiedottamista. Selvitämme, millä tavalla SLY voisi tarjota lastenlääkärien osaamista nuorten hyväksi. Yhtenä vaihtoehtona on nähty selkeätajuisen tiedotuksen lisäämistä nuorten some-kanaviin.

Omasta taustastani, olen Turun yliopiston kasvatteja, siellä erikoistunut lastenlääkäriksi ja lastenallergologiksi. Toimin nykyisin lastentautiopin professorina Oulun yliopistossa. Tutkimustyöni on kohdistunut astman sekundaaripreventioon; miten jo ensimmäisestä vinkukohtauksesta voidaan poimia astmariskipotilaat ja tarjota heille tehokkaita interventioita astman ehkäisyyn. Viime aikoina ajatukseni, monen muun tutkijan tavoin, ovat laajentunut astman ja muiden ei-tarttuvien tautien primaaripreventioon. Olen mukana mm. Luontoaskel terveyteen Lahden alueelle kohdistuvassa 10-vuotisessa terveysohjelmassa. Meidän yhteinen haaste on luoda terveellinen ja viihtyisä elinympäristö ja tukea terveellisiä elintapoja. Tavoitteenamme on vahvistaa immuunijärjestelmää ja muuta terveyttä, sekä erityisesti tukea onnellista lapsuutta.

Terv., Tuomas

Tuomas Jartti

SLY:n puheenjohtaja, lastentautiopin professori, lastenlääkäri, lastenallergologi

Oulun yliopisto, OYS

SLY:n uusi hallitus

Per Ashornin, Péter Csonkan, Panu Kivirannan, Olli Turtan ja Tiina Reijosen kausi SLY:n hallituksessa päättyi vuosikokouksessa 2022. Suuret kiitokset heille arvokkaasta työstä SLY:n hyväksi!

Uutena puheenjohtajana aloitta prof. Tuomas Jartti (Oulu) ja sihteerinä Ulla Koskela (Oulu), keskussairaaloiden edustajana ja lausuntovastaavana Liisa Kalliokoski (Kajaani), apurahavastaavana Emmi Danner (Kuopio) ja dokumentti- ja somevastaavana Anna Pärtty (Turku). Hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot

Nuori tutkija -palkinto 2022

Laura Toivonen Turusta palikittiin SLY:n nuori tutkija - palkinnolla Lastenlääkäri 2022 -tapahtumassa. Kolme finalistia valittiin kilpailun finaaliin hakemuksen perusteella ja voittaja valittiin yleisöäänestyksen perusteella. Palkinnon suuruus on 5000 euroa. Laura Toivonen tutkii hengitysteiden mikrobiomia varhaislapsuudessa. Paljon onnea voittajalle!

Myönnetyt matka- ja koulutusapurahat

SLY on myöntänyt matka-apurahan seuraaville hakijoille:

Anna-Kaisa Tuomaala, 1000 e

Asta Uusitalo, 1000 e

Koulutukset

Koronarajoitusten kevenemisen myötä on ollut ilo huomata, kuinka koulutuskalenteri on jälleen täyttynyt mielenkiintoisista koulutuksista ja tarjontaa on todella monipuolisesti. Lastentauteihin erikoistuvien päivät järjestetään tänä vuonna Turussa. Myös SLY:n alajaostot ja sisaryhdistykset järjestävät keväällä useita koulutustapahtumia, ja tarjolla on myös hyvin käytännönläheistä koulutusta kuten Lapsen aivojen UÄ-tutkimuksen peruskurssi, EPALS eli lasten hätätilanne ja hoitoelvytyskurssi sekä Lasten sydämen UÄ-tutkimuksen peruskurssi. Koulutuskalenteri

uutisarkisto