Matkakertomukset

WCPCCS 2023

Saimme tilaisuuden matkustaa Washingtoniin lastenkardiologian maailmankongressiin, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa. Tapahtumaan osallistui yli 5 700 lastenkardiologia, thoraxkirurgeja, sydänanestesiologeja ja sydänlasten kanssa työskenteleviä sairaanhoitajia 119 maasta. Suomesta kokoukseen osallistui yhdentoista hengen moniammatillinen tiimi. Kongressi järjestettiin legendaarisessa Walter E.Washington Convention Centerissä.

Kongressi sisälsi kuusi hyvin monipuolista luentopäivää lasten sydänsairauksista, sydänterveydestä ja hemodynamiikasta. Amerikan tyyliin päivät olivat pitkiä ja intensiivisiä. Luentojen tieteellinen taso oli korkea.

Synnynnäisiä sydänvikoja käsiteltiin laajasti anatomiasta diagnostiikkaan, kuvantamiseen ja hoitoon. Kattavassa aorttastenoosisessiossa kuulimme mm. maailmalla lisääntyvästi käytössä olevasta sikiöinterventiosta, jossa aorttastenoosin pallolaajennus sikiöaikana saattaa ehkäistä yksikammiovian kehittymisen. Laajoissa kuvantamissessioissa korostui strain-analyysien, 3D ja MRI-kuvantamisen lisääntyvä käyttö synnynnäisten sydänvikojen ja sydänsairauksien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Synnynnäisten sydänvikojen seulontaa käsittelevällä luennolla yllätyimme, kuinka vähän saturaatioseulaa maailmalla käytetään, esimerkiksi Yhdysvalloissa saturaatioseulaa ollaan vasta ottamassa käytäntöön.

Rytmihäiriöistä kuulimme useamman kattavan luennon, jotka käsittelivät niin sydänleikkauksen jälkeisiä rytmihäiriöitä, tahdistinhoitoja, uusia lääkehoitoja kuin tutumpia rytmihäiriöasioita. Synnynnäisiä rytmihäiriösairauksia käsiteltiin useassa sessiossa. Näiden sairauksien diagnostiikka on haastavaa, koska statuksessa tai EKG:ssa ei välttämättä ole poikkeavaa vaan potilaan tai suvun anamneesi herättää epäilyn sairaudesta. Perinnöllisten rytmihäiriösairauksien mahdollisuuden selvittely on tärkeää, sillä kolmannes nuorten ihmisten äkkikuolemista liittyy näihin. Esimerkiksi huomattava bradykardia, tajunnanmenetys pelästymisen tai rasituksen yhteydessä voi viitata rytmihäiriösairauteen.

Inflammatorisia sydänsairauksia käsittelevässä luentosarjassa saimme kuulla uusinta tietoa Kawasakin taudista Jane Burnsilta, joka on aikanaan ollut kehittämässä immunoglobuliinin käytön Kawasakin taudinhoidossa. Korkean riskin Kawasakin tautipotilaat, esimerkkinä alle 6kk ikäiset lapset ja shokkioireiset potilaat, hyötynevät steroidin kombinoimisesta hoitoon jo hoidon alkuvaiheessa. Hieno asia on, että ne potilaat, jotka eivät kehitä minkäänlaisia koronaarimuutoksia Kawasakin taudin aikana, eivät vaikuta aikuisenakaan olevan erityisessä riskissä esimerkiksi sepelvaltimotaudin suhteen. Lisäksi luentosarjassa käsiteltiin Lymen-taudin yhteydessä joskus nähtävää kardiittia, joka affisioi erityisesti AV-solmuketta ja voi aiheuttaa hankalimmillaan totaaliblokin. Tauti vastaa hyvin antibioottihoitoon.

Konferenssissa oli runsaasti vastasyntyneiden hemodynamiikkaa käsitteleviä luentoja. Erityisesti keskosena syntyneen lapsen optimaalinen verenpaine ja sen hoito aiheutti paljon keskustelua, sillä vastasyntyneiden ja erityisesti keskosten hemodynamiikan hallinta on haasteellista eikä verenkierron tukilääkityksistä löydy tutkimusnäyttöä. Keskosuus näkyy sydämessä valitettavasti myös aikuisiällä; sydämen koko on pienempi ja/tai kammio hypertrofisempi kuin verrokeilla, oikean kammion funktioon alentunut ja useammin todetaan sydänlihaksen fibroosia. Tämä näkyy verrokkeja huonompana suorituksena rasituskokeessa ja suorituskyvyn sykeriippuvuudessa. Myös keskosen avoin valtimotiehyt oli esillä useammassa luentosessiossa. Valtimotiehyen sulku leikkauksen sijaan katetroimalla yleistyy ja tämän etuja leikkaukseen nähden käsiteltiin useammassa sessiossa.

Myös harvinainen, mutta vakava pulmonaalihypertensio oli esillä useammassa sessiossa. Pulmonaalihypertensio diagnosoidaan jopa 40–80 % tapauksista pitkälle edenneessä vaiheessa, koska oireet alkavat vasta myöhäisessä vaiheessa ja ovat epäspesifisiä kuten rasituksensiedon alentuminen. Näin ollen joissakin maissa, kuten Japanissa, EKG:tä käytetään pulmonaalihypertension seulonnassa. Suomessa seulotaan vain tiedossa olevia riskiryhmiä kuten keskosia. Oikeanpuolen paine voidaan arvioida välillisesti ultraäänitutkimuksella, jossa oikeanpuolen painearvio saadaan joko trikuspidaali- tai pulmonaaliläpävuodosta. Pulmonaalihypertensiopotilaiden oikean puolen funktioarvio tulisi tehdä yhdistäen useampia mittaustekniikoita kuten TAPSE, FAC ja RV strain.

Kokouksessa esiteltiin kaksi suomalaista posteria. Imeväisten supraventrikulaarista takykardiaa on hoidettu aikaisemmin jopa 12 kuukauden estolääkityksellä. Koska SVT:n uusiutumisriski ensimmäisten kuukausien jälkeen laskee sydämen sähköisten ominaisuuksien kypsymisen myötä, on estolääkitys lyhennetty Suomessa 4 kk kestoiseksi. Kokouksessa esiteltiin prospektiivisen monikeskustutkimuksemme tuloksia ensimmäiseltä vuodelta, jossa nähdään, että vain kahdella 35 imeväisistä SVT uusiutui lääkityksen estolääkityksen lopetuksen jälkeen vuoden seurannan aikana. Toisessa posterissa esiteltiin tuloksia keskosuuden vaikutusta sykkeeseen ja sykevaihteluun

Kokous huipentui baseballotteluun Washington Nationals joukkueen kotiareenalla, jonne kongressiväki saapui rennosti viettämään amerikkalaiseen tapaan päätösiltaa kuumien koirien ja virvokkeiden kera. Seuraavakokous järjestetään kahden vuoden päästä Hongkongissa. Suosittelemme kokousta kaikille lastenkardiologiasta ja lasten hemodynamiikasta kiinnostuneille lääkäreille.

Haluamme lämpimästi kiittää lastenlääkäriyhdistystämahdollisuudesta osallistua lastenkardiologian maailmankokoukseen.

Saara Lehtiranta, LT, lastenlääkäri, lastenkardiologiaan perehtyvä lääkäri, OYS/HUS

Minna Mecklin, LT, lastenlääkäri, lastenkardiologiaan perehtyvä lääkäri, TAYS/HUS

Alma Kormi, lastenlääkäri, lastenkardiologiaan perehtyvä lääkäri, HUS

muut kertomukset